تبلیغات
زندگیمون قصه نیست و نبود - پست یهویی...
زندگیمون قصه نیست و نبود

یکی بود یکی نبود . این داستان زندگی ماست . همیشه همین بوده . یکی بود یکی نبود . در اذهان شرقی مان نمی گنجد با هم بودن . با هم سا


افراد را باید عصبانی کرد تا خوب شناخت !!
آنچه افراد در عصبانیت از خود بروز می دهند میزان منطق شان ، میزان ادب شان ،میزان بزرگی روحشان ،میزان شعورشان ، میزان معرفتشان میزان اصالتشان و حتی میزان مهر و محبت راستین شان نسبت به ما را نشان می دهد! گاهی دیده می شود افراد مادام که همه چیز بر وفق مراد است چنان مهربانند ،مودب و فروتن اند که در برابرشان احساس فرومایگی میکنی! ولی کافی است به بهانه ای یا اتفاقی یا انتقادی ،یا برخوردناخوشایندی رنجییده خاطر شوند.. تازه آن روی نامبارک خود را می نمایانند ...! دیگر نه ادب می شناسند، نه مرام نه معرفت نه محبت ... ازاین افراد برحذر باشید کسی که ، فقط به روزگار ملایمت اهل ادب و مهر و محبت است و با کمترین ناملایمت ها ، انسانیتش گم می شود شایسته ی دوستی پلیدار نیست ! این ها ، روح های کوچکی دارند که فقط به درد احوالپرسی های ، گاه گاهی میخورند.... بزرگی و معرفت و ادب و اصالت و نجابت آدمیان را به هنگام خشم و عصبانیت بیازمایید.

نوشته شده در چهارشنبه 29 فروردین 1397 ساعت 06:56 ب.ظ توسط داداشی.. . نظرات | |